رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمدی نژاد و مشایی در جلسه دادگاه تجدیدنظر بقایی (معاون احمدی نژاد) حضور یافتند

‍احمدی نژاد و مشایی طبق اعلام قبلی، امروز صبح در محل چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر بقایی (معاون احمدی نژاد) حضور یافتند اما به گفته خودشان اجازه حضور در جلسه دادگاه به آنها داده نشد و احمدی نژاد در مقابل ساختمان دادگاه سخنرانی کرد که بصورت زنده از صفحه اینستاگرام وی نیز پخش شد

‍احمدی نژاد و مشایی طبق اعلام قبلی، امروز صبح در محل چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر بقایی (معاون احمدی نژاد) حضور یافتند اما به گفته خودشان اجازه حضور در جلسه دادگاه به آنها داده نشد و احمدی نژاد در مقابل ساختمان دادگاه سخنرانی کرد که بصورت زنده از صفحه اینستاگرام وی نیز پخش شد