رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساخت خودروی معلق توسط شرکت فولکس

شرکت فولکس خودروی معلقی ساخته که انرژی خود را از سیستم تعلیق الکترومغناطیس میگیرد. این خودروی دو نفره آپشن رانندگی خودکار، سنسورضد تصادف دارد وهیچ نوع گاز مضری منتشر نمی‌کند.

شرکت فولکس خودروی معلقی ساخته که انرژی خود را از سیستم تعلیق الکترومغناطیس میگیرد.

این خودروی دو نفره آپشن رانندگی خودکار، سنسورضد تصادف دارد وهیچ نوع گاز مضری منتشر نمی‌کند.


جدیدترین خبرها