رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‌ عبدولی از تیم ملی کشتی فرنگی کنار گذاشته شد

‌ عبدولی به دلیل غیبت‌های متعدد و بدون اجازه، از تیم ملی کشتی فرنگی کنار گذاشته شد

‌ عبدولی به دلیل غیبت‌های متعدد و بدون اجازه، از تیم ملی کشتی فرنگی کنار گذاشته شد