رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نادر قاضی‌پور (نماینده مجلس) در پیامکی عجیب به کرباسیان وزیر اقتصاد

نادر قاضی‌پور (نماینده مجلس) در پیامکی عجیب به کرباسیان وزیر اقتصاد از روند رو به رشد قیمت ارز انتقاد کرد

نادر قاضی‌پور (نماینده مجلس) در پیامکی عجیب به کرباسیان وزیر اقتصاد از روند رو به رشد قیمت ارز انتقاد کرد