رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهور کمیته‌ای چهارنفره را مامور پیگیری حوادث برخی بازداشتگاه‌های کشور کرد

رئیس‌جمهور کمیته‌ای چهارنفره را مامور پیگیری حوادث برخی بازداشتگاه‌های کشور کرد به دستور روحانی، وزرای کشور،اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی وگزارش بررسی‌های خود، ازجمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری ارایه نمایند./پایگاه اطلاع رسانی دولت

رئیس‌جمهور کمیته‌ای چهارنفره را مامور پیگیری حوادث برخی بازداشتگاه‌های کشور کرد

به دستور روحانی، وزرای کشور،اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی وگزارش بررسی‌های خود، ازجمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری ارایه نمایند./پایگاه اطلاع رسانی دولت