رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط هواپیمای یاسوج رسما تایید شد

سقوط هواپیمای یاسوج رسما تایید شد یک مقام مسئول شرکت آسمان: هواپیمای این شرکت به کوه دنا برخورد کرده و سقوط این هواپیما تایید می‌شود.

سقوط هواپیمای یاسوج رسما تایید شد

یک مقام مسئول شرکت آسمان: هواپیمای این شرکت به کوه دنا برخورد کرده و سقوط این هواپیما تایید می‌شود.