رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیوی جدیدی از حمله کور اتوبوس دیوانه (طرفداران دراویش) به ماموران ناجا

ویدیوی جدیدی از حمله کور اتوبوس دیوانه (طرفداران دراویش) به ماموران ناجا و مردم که موجب شهادت سه مامور ناجا و زخمی شدن تعدادی از مردم عادی شد/ امروز،تهران

ویدیوی جدیدی از حمله کور اتوبوس دیوانه (طرفداران دراویش) به ماموران ناجا و مردم که موجب شهادت سه مامور ناجا و زخمی شدن تعدادی از مردم عادی شد/ امروز،تهران