رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه عراق – حوالی مير آباد

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۶ محل وقوع: عراق – حوالی مير آباد(آذربايجان غربي) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۲:۵۰:۴۵ طول جغرافیایی: ۴۴.۹۸ عرض جغرافیایی: ۳۶.۲ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۴۱ کیلومتری مير آباد (آذربايجان غربي) ۴۴ کیلومتری سردشت (آذربايجان غربي) ۵۶ کیلومتری پيرانشهر (آذربايجان غربي) نزدیکترین مراکز استان: ۱۵۰ کیلومتری […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۶
محل وقوع: عراق – حوالی مير آباد(آذربايجان غربي)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۲:۵۰:۴۵
طول جغرافیایی: ۴۴.۹۸
عرض جغرافیایی: ۳۶.۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۴۱ کیلومتری مير آباد (آذربايجان غربي)
۴۴ کیلومتری سردشت (آذربايجان غربي)
۵۶ کیلومتری پيرانشهر (آذربايجان غربي)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۵۰ کیلومتری اروميه
۲۰۷ کیلومتری سنندج


جدیدترین خبرها