رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مكدونالدز با هدف پرورش استعدادها در زمينه آشپزى و رستوران دارى دانشگاهى به نام همبرگر تاسيس كرده است

مكدونالدز با هدف پرورش استعدادها در زمينه آشپزى و رستوران دارى دانشگاهى به نام همبرگر تاسيس كرده است تا كنون بيش از ۸۰ هزار نفر در رشته ى همبرگرلوژى از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند

مكدونالدز با هدف پرورش استعدادها در زمينه آشپزى و رستوران دارى دانشگاهى به نام همبرگر تاسيس كرده است تا كنون بيش از ۸۰ هزار نفر در رشته ى همبرگرلوژى از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند


جدیدترین خبرها