رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزار عجیب يك كودك (فلسطيني) توسط دو نظامی اسرائیلی با سگ !!

ویدیویی از آزار عجیب يك كودك (فلسطيني) توسط دو نظامی اسرائیلی با سگ !! هفته گذشته لیبرمن گفته بود زمان پارس کردن گذشته ما حالا گاز می‌گیریم!

ویدیویی از آزار عجیب يك كودك (فلسطيني) توسط دو نظامی اسرائیلی با سگ !!

هفته گذشته لیبرمن گفته بود زمان پارس کردن گذشته ما حالا گاز می‌گیریم!