رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یه نفر اشتباهی مبلغ زیادی پول با موبایل بانک به حساب ناشناس واریز می‌کن

یه نفر اشتباهی مبلغ زیادی پول با موبایل بانک به حساب ناشناس واریز می‌کنه، وقتی متوجه میشه که کار از کار گذشته و پولش رفته، این پیامو به اون ناشناس میزنه سه سوته طرف پولو بر میگردونه

یه نفر اشتباهی مبلغ زیادی پول با موبایل بانک به حساب ناشناس واریز می‌کنه، وقتی متوجه میشه که کار از کار گذشته و پولش رفته، این پیامو به اون ناشناس میزنه
سه سوته طرف پولو بر میگردونه