رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ به شرح زیر است:

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ به شرح زیر است: بیت کوین: ۴۸۸۹۷۴۷۹.۷۶۳۵ تومان، معادل ۱۰۵۲۶.۹۰۶۳ دلار اتریوم: ۳۶۲۲۳۱۹.۶۴ تومان، معادل ۷۷۹.۸۳۲ دلار اتریوم کلاسیک: ۱۰۹۷۳۹.۹۸۳ تومان، معادل ۲۳.۶۲۵۴ دلار مونرو: ۱۵۹۲۰۶۴.۴۶ تومان، معادل ۳۴۲.۷۴۸ دلار ریپل: ۴۱۹۱.۶۲۴۷۷۵ تومان، معادل ۰.۹۰۲۳۹۵ دلار زی کش: ۱۶۸۷۴۵۴.۱۸ تومان، معادل ۳۶۳.۲۸۴ دلار نرخ های فوق بر […]

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۴۸۸۹۷۴۷۹.۷۶۳۵ تومان، معادل ۱۰۵۲۶.۹۰۶۳ دلار

اتریوم: ۳۶۲۲۳۱۹.۶۴ تومان، معادل ۷۷۹.۸۳۲ دلار

اتریوم کلاسیک: ۱۰۹۷۳۹.۹۸۳ تومان، معادل ۲۳.۶۲۵۴ دلار

مونرو: ۱۵۹۲۰۶۴.۴۶ تومان، معادل ۳۴۲.۷۴۸ دلار

ریپل: ۴۱۹۱.۶۲۴۷۷۵ تومان، معادل ۰.۹۰۲۳۹۵ دلار

زی کش: ۱۶۸۷۴۵۴.۱۸ تومان، معادل ۳۶۳.۲۸۴ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۴۶۴۵ تومان محاسبه شده است