رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط خرید سربازی در سال ۹۷

شرایط خرید سربازی در سال ۹۷ ▪️در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۷ نمایندگان مجلس بند (ب) تبصره‌ ۱۱ این لایحه را مورد اصلاح قرار دادند. ▪️به موجب این اصلاحیه، به دولت اجازه داده شد که کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت ‌سال غیبت دارند را با پرداخت […]

شرایط خرید سربازی در سال ۹۷

▪️در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۷ نمایندگان مجلس بند (ب) تبصره‌ ۱۱ این لایحه را مورد اصلاح قرار دادند.

▪️به موجب این اصلاحیه، به دولت اجازه داده شد که کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت ‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌ صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه می‌شود، معاف کند.

▪️میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی، طبق آنچه در قانون بودجه امسال اجرایی شد از این قرار است:

▪️ مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان
▪️ دیپلم ۱۵ میلیون تومان
▪️ کاردانی ۲۰ میلیون تومان
▪️ کارشناسی ۲۵ میلیون تومان
▪️ کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون تومان
▪️ دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان
▪️ دکترای تخصصی غیرعلوم غیرپزشکی ۴۰ میلیون تومان
▪️ دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر تا ۵۰ میلیون تومان