رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش کتایون ریاحی به پخش نشدن ویژه برنامه روز زن «دورهمی» به علت ایراد به پوشش او

واکنش کتایون ریاحی به پخش نشدن ویژه برنامه روز زن «دورهمی» به علت ایراد به پوشش او: مسئولان پخش و ناظران سازمان باید پاسخگو باشند که کجای این پوشش دارای مشکل است؟

واکنش کتایون ریاحی به پخش نشدن ویژه برنامه روز زن «دورهمی» به علت ایراد به پوشش او: مسئولان پخش و ناظران سازمان باید پاسخگو باشند که کجای این پوشش دارای مشکل است؟


جدیدترین خبرها