رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این زن لهستانی به نام آنتا فلورچیک قویترین زن جهان نامیده میشود .

این زن لهستانی به نام آنتا فلورچیک قویترین زن جهان نامیده میشود . او قادراست که ۱۲ مرد بالغ را به مدت ۲ دقیقه بالای سر خود نگه دارند

این زن لهستانی به نام آنتا فلورچیک قویترین زن جهان نامیده میشود .
او قادراست که ۱۲ مرد بالغ را به مدت ۲ دقیقه بالای سر خود نگه دارند


جدیدترین خبرها