رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس یادگاری مسافران هواپیمای سقوط کرده ترکیه در شهر دبی امارات

عکس یادگاری مسافران هواپیمای سقوط کرده ترکیه در شهر دبی امارات فرد با لباس سفید میناباشاران و بقیه دوستان او هستند مینا باشاران ۲۸ ساله تنها دختر حسین باشاران کارآفرین ترکیه ای بوده است

عکس یادگاری مسافران هواپیمای سقوط کرده ترکیه در شهر دبی امارات

فرد با لباس سفید میناباشاران و بقیه دوستان او هستند

مینا باشاران ۲۸ ساله تنها دختر حسین باشاران کارآفرین ترکیه ای بوده است


جدیدترین خبرها