رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسامی هشت مسافر هواپیمای ترکیه ای سقوط کرده در چهارمحال و بختیاری:

اسامی هشت مسافر هواپیمای ترکیه ای سقوط کرده در چهارمحال و بختیاری: مینا باشاران زینب جُشکون عایشه آند بورجو گون دُآار اورفالی آصلی ایزمیرلی لیانا هانانل جاسمین باروح سینِم آکای Mina basaran Zeynep coşkun Ayşe And Burcu gündoğar urfali Asli izmirli Liana Hananel Jasmin baruh Sinem akay

اسامی هشت مسافر هواپیمای ترکیه ای سقوط کرده در چهارمحال و بختیاری:

مینا باشاران
زینب جُشکون
عایشه آند
بورجو گون دُآار اورفالی
آصلی ایزمیرلی
لیانا هانانل
جاسمین باروح
سینِم آکای
Mina basaran
Zeynep coşkun
Ayşe And
Burcu gündoğar urfali
Asli izmirli
Liana Hananel
Jasmin baruh
Sinem akay


جدیدترین خبرها