رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۵سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق برای بقایی قطعی شد

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره شايعه بازداشت بقایی: ۱۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق برای بقایی قطعی شد/تسنیم

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره شايعه بازداشت بقایی:

۱۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق برای بقایی قطعی شد/تسنیم