رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد ناشناس صبح امروز به رئیس اداره کار گچساران حمله کردند

افراد ناشناس صبح امروز به رئیس اداره کار گچساران حمله کردند/ ۳ سرنشین نقابدار یک دستگاه پژو پارس بدون پلاک به خودروی وی با چوب و سنگ حمله کردند

افراد ناشناس صبح امروز به رئیس اداره کار گچساران حمله کردند/ ۳ سرنشین نقابدار یک دستگاه پژو پارس بدون پلاک به خودروی وی با چوب و سنگ حمله کردند


جدیدترین خبرها