رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تراکتور ۱-۱ الجزیره

تراکتور ۱-۱ الجزیره احسان پهلوان بهترین بازیکن تراکتور است. هنرنمایی‌اش قفل بازی چرک الجزیره را گشود. پس از ده‌ها کرنر، شوت و فرصت در ۴ بازی؛ حاتمی اولین گل تیمش را در آسیا زد.

تراکتور ۱-۱ الجزیره

احسان پهلوان بهترین بازیکن تراکتور است. هنرنمایی‌اش قفل بازی چرک الجزیره را گشود.
پس از ده‌ها کرنر، شوت و فرصت در ۴ بازی؛ حاتمی اولین گل تیمش را در آسیا زد.