رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


” خلیل عقاب ” اولین ایرانی که نامش در رکورد های گینس ثبت شد

” خلیل عقاب ” اولین ایرانی که نامش در رکورد های گینس ثبت شد ، ایشون تنها مرد در جهان است که توانست فیل را بلند کند !

” خلیل عقاب ” اولین ایرانی که نامش در رکورد های گینس ثبت شد ، ایشون تنها مرد در جهان است که توانست فیل را بلند کند !