رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمیده عباسعلی، بانوی کاراته کا کشورمان به فینال لیگ جهانی هلند راه یافت

حمیده عباسعلی، بانوی کاراته کا کشورمان به فینال لیگ جهانی هلند راه یافت و فردا برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده ژاپن خواهد رفت.

حمیده عباسعلی، بانوی کاراته کا کشورمان به فینال لیگ جهانی هلند راه یافت و فردا برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده ژاپن خواهد رفت.