رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به هیچ عنوان ازطریق Wi-Fiرایگان خرید اینترنتی نکنید

اگر عید به مسافرت یا جایی رفتید که Wi-Fiرایگان داشت (مثل هتلها،رستوران‌ها،هایپر‌مارکت‌ها و..) به هیچ عنوان ازطریق آنها خرید اینترنتی نکنید زیرا امنیت بالایی ندارند

اگر عید به مسافرت یا جایی رفتید که Wi-Fiرایگان داشت (مثل هتلها،رستوران‌ها،هایپر‌مارکت‌ها و..) به هیچ عنوان ازطریق آنها خرید اینترنتی نکنید زیرا امنیت بالایی ندارند