رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرزند سید صادق شیرازی آزاد شد

فرزند سید صادق شیرازی آزاد شد 🔸رییس دادگاه ویژه روحانیت از آزادی سید حسین شیرازی فرزند سید صادق شیرازی از زندان خبر داد. 🔸منتظری، دادستان کشور اعلام کرده که قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل شده است/ ایسنا

فرزند سید صادق شیرازی آزاد شد

🔸رییس دادگاه ویژه روحانیت از آزادی سید حسین شیرازی فرزند سید صادق شیرازی از زندان خبر داد.

🔸منتظری، دادستان کشور اعلام کرده که قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل شده است/ ایسنا