رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدئویی از سقوط چند تُن شمش طلا از هواپیمای روسیه!

ویدئویی از سقوط چند تُن شمش طلا از هواپیمای روسیه! برخی از این شمش ها در جاده گم شدند. پلیس در جستجوی پیادگان و رانندگانی است که در آن زمان از این جاده می گذشتند/ آخرين خبر

ویدئویی از سقوط چند تُن شمش طلا از هواپیمای روسیه!

برخی از این شمش ها در جاده گم شدند. پلیس در جستجوی پیادگان و رانندگانی است که در آن زمان از این جاده می گذشتند/ آخرين خبر