رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه در اغلب مناطق این کشور به پایان رسید

انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه در اغلب مناطق این کشور به پایان رسیده و فقط دربخش‌هایی از جنوب غرب و غرب این کشور انتخابات به دلیل اختلاف زمانی ادامه دارد

انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه در اغلب مناطق این کشور به پایان رسیده و فقط دربخش‌هایی از جنوب غرب و غرب این کشور انتخابات به دلیل اختلاف زمانی ادامه دارد