رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانال یک تلویزیون روسیه،نتیجه شمارش آرا را تا این لحظه:

کانال یک تلویزیون روسیه،نتیجه شمارش آرا را تا این لحظه: ولادیمیرپوتین۷۲/۷۹% پاول گرودینین۱۵/۱۶% ولادیمیر ژیرنوفسکی۶/۷۹% کسنیا سابچاک۱/۴۰% یاولینسکی۰/۷۸% سرگئی بابورین۰/۶۳% سورایکین۰/۶۲% تیتوف۰/۶۱%

کانال یک تلویزیون روسیه،نتیجه شمارش آرا را تا این لحظه:

ولادیمیرپوتین۷۲/۷۹%
پاول گرودینین۱۵/۱۶%
ولادیمیر ژیرنوفسکی۶/۷۹%
کسنیا سابچاک۱/۴۰%
یاولینسکی۰/۷۸%
سرگئی بابورین۰/۶۳%
سورایکین۰/۶۲%
تیتوف۰/۶۱%