رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سمت چپ آنگلا مرکل , سمت راست ترزا می,وسطی جینا هسپل

سمت چپ آنگلا مرکل (نخست وزیر المان ) سمت راست ترزا می (نخست وزیر انگلستان ) وسطی جینا هسپل (رئیس جدید سیا) !!

سمت چپ آنگلا مرکل (نخست وزیر المان ) سمت راست ترزا می (نخست وزیر انگلستان ) وسطی جینا هسپل (رئیس جدید سیا) !!