رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری ۱۴۵نفر بدلیل کشف مشروبات الکلی در دزفول

دستگیری ۱۴۵نفر بدلیل کشف مشروبات الکلی در دزفول فرمانده بسیج دزفول: بیش از ۱۸۰لیتر انواع مشروبات الکلی در تورهای ایست و بازرسی بسیج این شهرستان کشف شد. ۱۴۵ نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند./ایرنا

دستگیری ۱۴۵نفر بدلیل کشف مشروبات الکلی در دزفول

فرمانده بسیج دزفول: بیش از ۱۸۰لیتر انواع مشروبات الکلی در تورهای ایست و بازرسی بسیج این شهرستان کشف شد.

۱۴۵ نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند./ایرنا