رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور امنیت ملی کاخ سفید خداحافظی کرد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید خداحافظی کرد هربرت مک‌مستر پس از عزل شدنش از سوی ترامپ طی مراسمی از او خداحافظی کرد تا از روز دوشنبه، جان بولتون به جای او وارد کاخ سفید شود.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید خداحافظی کرد

هربرت مک‌مستر پس از عزل شدنش از سوی ترامپ طی مراسمی از او خداحافظی کرد تا از روز دوشنبه، جان بولتون به جای او وارد کاخ سفید شود.