رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس هند مردی را به اتهام نگهداری از جسد مادرش در یک فریزر بازداشت کرد

پلیس هند مردی را به اتهام نگهداری از جسد مادرش در یک فریزر بزرگ به منظور دریافت و جمع‌آوری حقوق بازنشستگی او بازداشت کرده است. این زن سه سال قبل در سن ۸۱ سالگی فوت کرده است.

پلیس هند مردی را به اتهام نگهداری از جسد مادرش در یک فریزر بزرگ به منظور دریافت و جمع‌آوری حقوق بازنشستگی او بازداشت کرده است.
این زن سه سال قبل در سن ۸۱ سالگی فوت کرده است.