رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمد ۳ میلیاردی با صادرات سوپ و آبگوشت

درآمد ۳ میلیاردی با صادرات سوپ و آبگوشت براساس آمار گمرک در سال ۹۶ بیش از ۳۱۴ تن سوپ و آبگوشت به ۱۱ کشور جهان صادر شده است.

درآمد ۳ میلیاردی با صادرات سوپ و آبگوشت

براساس آمار گمرک در سال ۹۶ بیش از ۳۱۴ تن سوپ و آبگوشت به ۱۱ کشور جهان صادر شده است.