رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک سرباز آمریکایی در حال جابه‌جایی بار سنگینی در سرمای زیر صفر درجه

عکس روز نشنال جئوگرافیک یک سرباز آمریکایی در حال جابه‌جایی بار سنگینی در سرمای زیر صفر درجه در یک پایگاه نظامی در آلاسکا

عکس روز نشنال جئوگرافیک

یک سرباز آمریکایی در حال جابه‌جایی بار سنگینی در سرمای زیر صفر درجه در یک پایگاه نظامی در آلاسکا