رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سلفی ها در بلند ترین نقطه ی کره زمین (قله ی اورست)

سلفی ها در بلند ترین نقطه ی کره زمین (قله ی اورست) تصویر پشت گردی کره زمین نیست، نوع لنز دوربین باعث شده انتهای تصویر گرد بشه

سلفی ها در بلند ترین نقطه ی کره زمین (قله ی اورست)

تصویر پشت گردی کره زمین نیست، نوع لنز دوربین باعث شده انتهای تصویر گرد بشه