رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معرفی زیباترین اسکناس سال ۲۰۱۷میلادی

معرفی زیباترین اسکناس سال ۲۰۱۷میلادی انجمن بین‌المللی اسکناس(IBNS)‌ زیباترین اسکناس سال را معرفی کرد و اسکناس جدید ده فرانکی سوئیس به عنوان زیباترین اسکناس سال شناخته شد

معرفی زیباترین اسکناس سال ۲۰۱۷میلادی

انجمن بین‌المللی اسکناس(IBNS)‌ زیباترین اسکناس سال را معرفی کرد و اسکناس جدید ده فرانکی سوئیس به عنوان زیباترین اسکناس سال شناخته شد