رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آگهي فروش برج گران قيمت اختلافي خاوري و ميزراهي در روزنامه هاي كانادا

آگهي فروش برج گران قيمت اختلافي خاوري و ميزراهي در روزنامه هاي كانادا «سام میزراهی»یکی ازشناخته‌شده‌ترین ساختمان‌سازهای کانادا،شريك محمودرضا خاوری مدیر عامل فراري بانک ملی است

آگهي فروش برج گران قيمت اختلافي خاوري و ميزراهي در روزنامه هاي كانادا
«سام میزراهی»یکی ازشناخته‌شده‌ترین ساختمان‌سازهای کانادا،شريك محمودرضا خاوری مدیر عامل فراري بانک ملی است