رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


⁣اتریش بهترین، بغداد بدترین پایتخت جهان

⁣اتریش بهترین، بغداد بدترین پایتخت جهان وین پایتخت اتریش بهترین شهر جهان و بغداد بدترین شهر برای زندگی در سال۲۰۱۸شدن! از ایران، تهران بین۲۳۱ شهر ۲۰۰ام شد!

⁣اتریش بهترین، بغداد بدترین پایتخت جهان
وین پایتخت اتریش بهترین شهر جهان و بغداد بدترین شهر برای زندگی در سال۲۰۱۸شدن!
از ایران، تهران بین۲۳۱ شهر ۲۰۰ام شد!