رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس روز نشنال جئوگرافيک:بال لاکی ها در زمستان، مينه سوتا (آمريکا)

عکس روز نشنال جئوگرافيک:بال لاکی ها در زمستان، مينه سوتا (آمريکا) بال لاکی ها پرندگانی اجتماعی هستندو ميوه های کوچک رابه يکديگر پاس می دهند تا در نهايت يکی تصميم به خوردن بگيرد

عکس روز نشنال جئوگرافيک:بال لاکی ها در زمستان، مينه سوتا (آمريکا)

بال لاکی ها پرندگانی اجتماعی هستندو ميوه های کوچک رابه يکديگر پاس می دهند تا در نهايت يکی تصميم به خوردن بگيرد