رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نجفی همچنان سکاندار تهران ماند

علیرغم اذعان نجفی به عدم توان کافی برای ایفای وظایف، او با ۱۶ رای مخالف و ۴ رای موافق، همچنان سکاندار تهران ماند

علیرغم اذعان نجفی به عدم توان کافی برای ایفای وظایف، او با ۱۶ رای مخالف و ۴ رای موافق، همچنان سکاندار تهران ماند