رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ولیعهد عربستان، در تگزاس با بوش پدر وپسر دیدار کرد.

ولیعهد عربستان، در تگزاس با بوش پدر وپسر دیدار کرد. جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده. بوش پدر در توییتر خود این دیدار را فرصتی برای جشن گرفتن دوستی دیرین آمریکا و عربستان دانسته.

ولیعهد عربستان، در تگزاس با بوش پدر وپسر دیدار کرد. جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده. بوش پدر در توییتر خود این دیدار را فرصتی برای جشن گرفتن دوستی دیرین آمریکا و عربستان دانسته.