رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۹ درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند

‍ ۵۹ درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند 🔸طبق نظرسنجی نوروزی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی، ۵۹ درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند و در صورتی که تلگرام فیلتر شود، تنها ۳۷.۹ درصد کسانی که از آن استفاده می‌کنند، حاضر به جایگزینی این شبکه اجتماعی مجازی به […]

‍ ۵۹ درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند

🔸طبق نظرسنجی نوروزی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی، ۵۹ درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند و در صورتی که تلگرام فیلتر شود، تنها ۳۷.۹ درصد کسانی که از آن استفاده می‌کنند، حاضر به جایگزینی این شبکه اجتماعی مجازی به پیام‌رسان‌های داخلی هستند.

🔸۴۵.۴ درصد نیز از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده نخواهند کرد.