رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان کل کشور در واکنش به رد استعفای شهردار:

دادستان کل کشور در واکنش به رد استعفای شهردار: عدم پذیرش استعفای شهردار تهران سیاسی است کارها زمین بماند چه کسی مسئول است؟

دادستان کل کشور در واکنش به رد استعفای شهردار:
عدم پذیرش استعفای شهردار تهران سیاسی است
کارها زمین بماند چه کسی مسئول است؟