رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر امروز نشنال جئوگرافیک از موج قدرتمندی ست که در «دریاچه ایری» کانادا فرود می‌آید.

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک از موج قدرتمندی ست که در «دریاچه ایری» کانادا فرود می‌آید. «ایری» از دریاچه‌های بزرگ آب شیرین آمریکای شمال به حساب می‌آید

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک از موج قدرتمندی ست که در «دریاچه ایری» کانادا فرود می‌آید.
«ایری» از دریاچه‌های بزرگ آب شیرین آمریکای شمال به حساب می‌آید