رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیسبوک اعلام کرد که سال گذشته برای امنیت آقای مارک زاکربرگ ۷.۳ میلیون دلار هزینه کرده است

فیسبوک روز جمعه اعلام کرد که سال گذشته، برای امنیت شخصی مدیرعامل خود آقای مارک زاکربرگ ۷.۳ میلیون دلار هزینه کرده است. این عدد یک و نیم برابر سال ۲۰۱۶ بوده که طی آن ۴.۸ میلیون دلار برای وی هزینه شد !

فیسبوک روز جمعه اعلام کرد که سال گذشته، برای امنیت شخصی مدیرعامل خود آقای مارک زاکربرگ ۷.۳ میلیون دلار هزینه کرده است. این عدد یک و نیم برابر سال ۲۰۱۶ بوده که طی آن ۴.۸ میلیون دلار برای وی هزینه شد !