رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش‌نشانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار میگیرد

نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفته شد که آتش‌نشانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بگیرد

نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفته شد که آتش‌نشانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بگیرد