رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخی مدارس در شهرستان های تهران تعطیل شد.

برخی مدارس در شهرستان های تهران تعطیل شد. با توجه به بارش برف و برودت هوا کلیه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش فیروزکوه در دو نوبت برای امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۷ تعطیل است.

برخی مدارس در شهرستان های تهران تعطیل شد.

با توجه به بارش برف و برودت هوا کلیه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش فیروزکوه در دو نوبت برای امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۷ تعطیل است.