رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحلیل داده‌های فیسبوک چگونه باعث پیروزی ترامپ در انتخابات شد؟

ویدیو: تحلیل داده‌های فیسبوک چگونه باعث پیروزی ترامپ در انتخابات شد؟

ویدیو: تحلیل داده‌های فیسبوک چگونه باعث پیروزی ترامپ در انتخابات شد؟