رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سيف بن مقدم البوعينين نماینده دائم قطر در اتحادیه عرب مورد بی توجهی و بی محلی آشکار قرار گرفت.

سيف بن مقدم البوعينين نماینده دائم قطر در اتحادیه عرب، در نشست این اتحادیه در ظهران، مورد بی توجهی و بی محلی آشکار قرار گرفت.

سيف بن مقدم البوعينين نماینده دائم قطر در اتحادیه عرب، در نشست این اتحادیه در ظهران، مورد بی توجهی و بی محلی آشکار قرار گرفت.