رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پادشاه عربستان و رئیس جمهوری عراق در حاشیه نشست اتحادیه عرب

پادشاه عربستان و رئیس جمهوری عراق در حاشیه نشست اتحادیه عرب در شهر ظهران عربستان دیدار کرده و ملک سلمان بر آمادگی کشورش برای همکاری با عراق در مسیر توسعه خبر داده است

پادشاه عربستان و رئیس جمهوری عراق در حاشیه نشست اتحادیه عرب در شهر ظهران عربستان دیدار کرده و ملک سلمان بر آمادگی کشورش برای همکاری با عراق در مسیر توسعه خبر داده است