رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: خطر بی‌سوادی مدرن، جامعه‌ را تهدید می‌کند

وزیر بهداشت: 🔹خطر بی‌سوادی مدرن، جامعه‌ را تهدید می‌کند 🔹با شعار نمی‌شود کشور را ساخت 🔹امیدواریم حاشیه‌ها در کشور کم‌تر شود

وزیر بهداشت:
🔹خطر بی‌سوادی مدرن، جامعه‌ را تهدید می‌کند
🔹با شعار نمی‌شود کشور را ساخت
🔹امیدواریم حاشیه‌ها در کشور کم‌تر شود


جدیدترین خبرها